ਗੁਰਬਾਣੀ Gurbani

ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਕਿਛੁ ਕਰਮੁ ਨ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ॥
ਸਭ ਤੇ ਵਡਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਜਿਨਿ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ॥

Translation :-

I know nothing about wisdom, meditation and good deeds;
I know nothing about Your excellence.

Guru Nanak is the greatest of all;
He saved my honor in this Dark Age of Kali Yuga.
           Next >>                                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 More


Powered by Blog - Widget
Face Upward - Widget